نجیب الله شفاهی

اجتماعی سیاسی اقتصادی فرهنگی خبری که انعکاس دهنده فرهنگ واقعی مردم افغانستا است

نهرین یا نارین


                                (بحثی در جغرافیای تاریخی نارین)

 

     نام نارین در تاریخ معاصر افغانستان هنگامی بالا گرفت که در عصر محمد ظاهر شاه مقر یکی از دسته های نظامی دولت قرار گرفت. فرقه 20 نام نارین را به اقصای کشور برد. جوانان بسیاری از هر گوشه کشور، خدمت زیر بیرق را در اینجا سپری کرده و خاطرات بسیاری را با خود برده اند.

     چرا دولت وقت، نارین را برای استقراریکی از نیرو های نظامی اش امتخاب کرده بود؟ در حالی که نارین هیچگاهی شهر مهم و بزرگی نبوده است. بازار نارین برای تکافوی اعاشه یک فرقه عسکری کوچک بود. هنگامیکه نادر خان یاد داشت هایش را در باره قطغن و بدخشان می نوشت، نارین حاکم نشین درجه دوم بود و چال و اشکمش از علاقه داری های آن بوده است. بازار نارین 100 دوکان داشته و در اطراف آن یکصد خانه از مردم زندگی می کرده اند. در همین دوره طبق ادعای نویسنده رهنمای قطغن و بدخشان"چون قوم برکه و تیموز ازبکیه در علاقه نهرین و چال و اشکمش آباد هستند، بنا بران نهرین را برکه و تیموز هم می گویند."1

     اما نارین موقعیت سوق الجیشی خوبی را در طول تاریخ دارابوده است. نارین درست بر سر یک سه راهه بزرگ قرار داشت. راه بدخشان به کابل و بلخ به کابل، در این منطقه تلاقی می کرد. یعنی فرقه نارین می توانست هم ترکستان را زیر نظر داسته باشد و هم قطغن را. شاید به همین خاطر بود که فرقه نظامی 20 در همین منطقه استقرار یافت. و اسباب مشهور شدنش را مساعد کرد.

     به هر صورت با این مقدمه می رویم بر سر اصل مطلب که تغییر نام نارین به نهرین است. من نخستین بار نام نارین را به شکل نهرین، در کتاب رهنمای قطغن و بدخشان یافتم. اما نمی دانم که نادر خان این کلمه را نهرین ضبط کرده است، یا آقای برهان الدین خان کشککی که به همت او این کتاب اقبال چاپ یافته است.به گمان من که پس از آن، این کلمه در سوانح این منطقه به شکل نهرین مورد استعمال قرار گرفت.اما خوشبختانه کلمه نارین به شکل اصلی آن در زبان مردم وجود دارد.

     من کلمه نهرین و نارین، هردو را در فرهنگ ها و کتب تاریخ و جغرافیا جستجو کردم. کلمه نهرین به کسر (راء) هیچ معنایی ندارد وهیچ جایی هم بدین اسم مسما نیست. اما نارین را در برخی از کتب لغت و تاریخ و منابع مختلف یافته ام که در ذیل عرضه می شود.

  در بابر نامه نارین به همین شکل اصلی اش( نارین)آمده است. 2  و اما در تذکره همایون و اکبر، نارین بدون (ی) آمده است که به کسر (راء) خوانده می شود. ظاهراً در لهجه بایزید بیات(نویسنده این اثر) مشکل کمبود(ی) وجود دارد. چ.ن ایشان کلمه پنجشیر را نیز بدون (ی) می نویسند. او در باره نارین نوشته است:"نارن موضعی است از ولایت بدخشان که از آنجا یک راه به بلخ می رود و یک راه به کابل."3 چند بار دیگر نیز از نارین در این کتاب تذکر رفته است. و یکجا در یک پاورقی تذکری رفته است که طبق آن معلوم می شود که در کتاب اکبر نامه این کلمه "ناری" ضبط شده است. ولی کتاب اکبر نامه دستیاب نشد که ضبط اصلی آن ملاحظه می شد.

      در افغانستان حد اقل دومنطقه دیگر نیز نارین نام داشته است.عبارت "حد اقل" را برای آن آوردم که در جغرافیای افغانستان هنوز تحقیقات لازم صورت نگرفته است و ما این کشور را به درستی نمی شناسیم. یکی از اساتید دیپارتمنت ترکی دانشکده ادبیات دانشکاه کابل گفتند که در حدود المار یا قیصار فاریاب یک دهکده به نام نارین وجود دارد. همچنان در کتاب "افغانان" نوشته مونت استوارت الفنستون، ضمن یاد کرد از قوم کاکر و دره های مسکون آنان در جنوب و شرق کشور آمده است که:"... در میان کوهها، دره های بسیار است که مشهور ترین آنها تور مرغه، برشور، نارین، توگی و هونا است."4

واما در بیرون از افغانستان، مناطق و قلاع بسیاری نام نارین را بر خود دارند، به قرار ذیل:

     1- سلطان محمود غزنوی در یکی از لشکرکشی هایش به هندوستان به قلعه نارین در آن سرزمین حمله کرد.

در تاریخ روضة الصفا آمده است که درسال(400 هجری) سلطان عازم قلعه نارین در هند گردید و آن را پس از جنگ به دست آورد و بت هایش را شکست.5

    2- نارین یکی از استان های قرغزستان و همین حالا به همین نام معروف است.

    3- درشهرستان میبد یزد درایران بر فراز یک تپه خاکی قلعه یی است که آن را نارین قلعه می نامند.6

    4- یک نارین قلعه دیگر در اصفهان است که آن را نارنج قلعه نیز می گویند. 7

    5- نارین قلعه نام قلعه یی است در قسمت غرب بغداد. 8

    6- نارین آباد از دهات دهستان عباسی بخش بستان آباد شهرستان یزد در ایران است. 9

    7- گمان من بر این است که تپه نارنج در جوار شهدای صالحین که سال گذشته حفاری شد و از آن یک استوپه بودایی نمودار گردید ، نیز تپه نارین نام داشته که به مرور زمان مانند نارنج قلعه اصفهان به تپه نارنج تغییر کرده است.

     واما در فرهنگ ها واژه نارین چنین معنی شده است:

    1- در فرهنگ ترکی استانبولی – انگلسی – فارسی این کلمه به معنی ریز، نازک ، نرم و لطیف آمده است و اصل کلمه ترکی است. 10   

    2- در لغت نامه دهخدا نیز این کلمه به معنی تر و تازه ، روشن و صاف آمده است و بعد نارین یک کلمه مغولی دانسته شده و در باره اش آمده است که: " به خزانه محتوی جواهرات و زر سرخ که زیر نظر مستقیم سلطان وقت بوده است نارین می گفته اند"11  و باز در لغت نامه آمده است که نارین دژ، دژی است که در درون دژ دیگر باشد ، بالاحصار نیز به همین معنی است و نیز به معنی دژی که بالای کوه باشد و در باره نارین قلعه هم آمده است که در قلعه هایی که چند تو ست ، قلعه درونی که از همه خورد تر است، نارین قلعه گفته می شده است.12

واما واقعآ چرا نام نارین درجغرافیای قدیم نیست ؟ شاید این نام در طول تاریخ یک یا چند بار تغییر کرده است . در مسالک و ممالک اصطخری که در اوایل قرن چهارم تحریر شده است ، آمده : و شهرهای تخارستان این است : خلم، سمنگان، بغلان، سکلکند، وروالیز، ارهن، راون، طالقان، سکمیشت، روب، سرای عاصم، خست، اندراب، مذر، کاه. 13

و باز نویسنده صورةالارض، آنرا چنین تکرار کرده است: اما شهر های طخارستان، خلم، سمنگان، بغلان،  سکلکند، وروالیز، ارهن، راون، طالقان، سکیمشت، روا، سرای عاصم، خسب، اندراب، مذر و که است. 14

   در هردوی این جغرافیا، پس از "روب" یا"روا" سرای عاصم و بعد خوست و اندراب ذکر شده است. و موقعیت جغرافیایی سرای عاصم نیز مانند برخی دیگر از شهر هایی که نامشان در جغرافیای قدیم آمده معلوم نیست. پس به گمان اغلب، سرای عاصم در کتب مسالک و ممالک و صورةالارض، همین نارین کنونی است. شاید این منطقه پیش از اسلام کدام نام دیگر داشت، و با آمدن اسلام، عاصم نامی همان قلعه کهن نارین را آباد کرد و نام خویش را بر آن گذاشت. اعراب به نام خویش خانه های مجللی می ساختند. چنانکه در عصر حضرت عثمان بن عفان، احنف بن قیس هنگامی که در مرو رود بود، در ده فرسنگی این شهر کوشکی ساخته و نام خویش را بر آن گذاشته بود. 15( کوشک احنف بن قیس.)

      خلاصه کلام اینکه: نارین به قلعه ای اطلاق می شده است که در میان قلعه دیگر موقعیت می داشته. یعنی بالاحصار. ودر نارین چنین قلعه ای وجود داشته. به خاطری که این منطقه در یک سه راه بزرگ موقعیت داشته است. اعراب این منطقه را سرای عاصم نام دادند. زیرا عاصم نامی به جای نارین قلعه کهن، در اینجا سرایی بنا کرد. ولی مردم نام قدیم زادگاه شان را فراموش نکردند.

     در عصر امیر امان الله خان این منطقه را "برکه و تیموز" هم می گفته اند. و پس از آن بنا بر اشتباه خواص، به نهرین تغییر شکل داده، اما در زبان مردم هنوز گونه درست آن (نارین) متداول است. گویا مردم قصد کرده اند که هر نامی را که دیگران بر سرزمین شان می گذارند، بگذارند؛ و اما خود شان نام زادگاه شان را از یاد نخواهند برد.

     در جغرافیای نارین کنونی مناطقی هست که اگر تحقیقات ادامه یابد، همان نارین قلعه کهن کشف خواهد شد. چند جا به گمان من قابل دقت است:

     1- هنگامی که می خواهید از اره کش به سوی شهر نارین بروید؛ در حدود گرماب، در چپ سرک، منطقه ای بنام" کهنه قلعه"، موقعیت دارد.

     2- وباز از نارین وقتیکه می خواهید به سوی برکه سفر کنید، نارسیده به شورچه، باز یک منطقه بنام" قلعه" است و گذشته از شورچه به "کافر دره" می رسید. این نام ها قابل دقت اند.

     3- در منتها الیه دره جلگه دو تا تپه؛ یکی در قریه ماسان و دیگر در حدود چارده، بنام "کافر قلعه" معروف اند. و ظاهراً نام یک "کافر قلعه" دیگر را در آغاز دره جلگه شنیده ام. و باز منطقه ای بنام "حصار" در بین چنار دره و شین دره موقعیت دارد.

    4-  در نارین از منطقه ای بنام "قندزک" نیز خبر داده می شود. اما تا کنون موقعیت آن معلوم نیست.خوانندگان می توانند مرا در این زمینه کمک کنند.

 

 

پاورقی ها: 

1) محمد نادر خان، رهنمای قطغن و بدخشان، به کوشش برهان الدین خان کشککی، کابل، ص 133.

2) بابر نامه، به کوشش شفیقه یارقین، اکادیمی علوم افغانستان، کابل 1386 ، ص 153.

3) بایزید بیات، تذکره همایون واکبر، به اهتمام محمد هدایت حسین، کلکته 1360 هق، ص 102.

4) مونت استوارت الفنستون، افغانان، ترجمه محمد آصف فکرت، مشهد 1379، ص 399.

5) محمد بن خاوند شاه، روضة الصفا، تهذیب و تلخیص دکتر عباس زریاب، چاپ اول، تهران، بهار 1375، ص594.

www.irandeserts.com  6)

 7) همانجا

8) لغتنامه دهخدا، ذیل واژه نارین.

9) همانجا.

10) دکتور قدیر گلکاریان، فرهنگ ترکی استانبولی- انگلیسی- فارسی، تهران 1343، ذیل واژه نارین.

11) لغتنامه دهخدا، ذیل واژه نارین.

12) همانجا، ذیل واژه های نارین دژ و نارین قلعه.

13) ابو اسحق ابراهیم اسطخری، مسالک وممالک، به اهتمام ایرج افشار،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، صص216-217.

14) ابن حوقل، صورةالارض، ترجمه دکتور جعفر شعار، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ص 181.

15) ابو محمد احمدبن اعثم کوفی، الفتوح، تهران 1380 ، ص 285.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم اسفند ۱۳۸۶ساعت 12:51  توسط نجیب الله شفاهی   | 

ستراتیژی مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان

 

 

ستراتیژی مبارزه علیه مواد مخدر

 

         مبارزه علیه مواد مخدر پس از سرنگونی طالبان در صدر فعالیت های دولت قرار داشته است موافقت نامه بن منعقد 14 قوس سال 1380 از اداره مؤقت ولویه جرگه خواست با جامعه جهانی در مبارزه علیه مواد مخدر وجرایم سازمان یافته همکاری نماید  مقصود از ستراتیژی ملی کنترول مواد مخدر ،که نخستین متن آن در سال 1382 ترتیب یافت  چوکاتی ستراتیژیک جهت جمع آوری معلومات وتوجیه صحیح منابع د رجهت مساعی حکومت علیه مواد مخدر می باشد .

     به تعقیب انتخابات ریاست جمهوری 1383 وپارلمان 1384 وتاسیس وزرارت مبارزه علیه مواد مخدر ،استقامت ستراتیژیک یک پالسی مواد مخدر خود را برمبنای تجارت بدست آمده ومشوره متخصص مورد ارزیابی مجدد قرار دادیم که این ستراتیژیک انجام شده نتجه آن است .

     یک ستراتیژی گاه گاه باید مورد ارزیابی کامل قرار گیرد  این بررسی مستلزم ارزیابی مجدد پالیسی ها وبرنامه های کنونی از اصول اولیه می باشد وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با ادارات ذیربط قصد دارد به هدف بررسی منظم حداقل در هر سه سال سند ستراتیژی ملی کنترول مواد مخدر را در 1386 مورد بررسی اساسی قرار دهد .

 

      روش تجدید ستراتیژی ملی کنترول مواد مخد ر

      ریاست ستراتیژی وتحقیق وزارت مبارزه علیه مواد مخدر مسولیت تجدید این ستراتیژی را بعهده داشت که گزارش عملکرد خودرا به مقام وزارت ارائه می نمود حکومت بریتانیا منحیث کشور رهبری کننده مبارزه علیه مواد مخدر در گروپ 8 مشوره های را در مورد تجدید ستراتیژی فراهم نمو د . همچنان ریاست مذکور ،گروپ های کاری وزارت خانه ها ونهاد های بین المللی ذیربط را جهت بحث پیرامون ستراتیژی ملی کنترول موادمخدر فراهم خواند . مقصود از این امر آن بود که تمام ارگانهای ذیدخل د رمباحثات روی پالیسی که منتهی به ستراتیژی ملی کنترول مواد مخدر میگردید اشتراک ورزند ونهادهای که مسول ارایه پالیسی بودند در این پروسه موقع بیابند تا راجع به چند و چون پالیسی به شرح نظریات وانتقادات خود بپردازند . گروپ های کاری مذکور با توجه به آن که از ارگانهای متعدد نمایندگی میکردند فرصت را مهیاساخت تا همکاری ها بین وزارت خانه ها به طوری عموم تقویت گردد .

در بسیاری از موارد ، مسوولین مربوط به وزارت خانه مانند وزارت امورداخله احیأ وانکشاف دهات ، زراعت ، مالی داری ومواد غذایی ، دفاع ملی ،صحت عامه ، فواعد عامه ، انرژ ی وآب وارگانهای دیگر مانند ستره محکمه، لوی حارنوالی ،ریاست امنیت ملی  ، دفتر مشاور امنیت ملی ، دفتر استراتیژی انکشافی ملی ودیگران چنان راجع به مسایل سیاست گذاری به مبارزه علیه مواد مخدر بحث نمودند مانند آ ن در گذشته مشاهده نشده بود .

      علاوه براین ، غرض اندوختن تجارت وهماهنگی ستراتیژ ها وپالیسی های مواد مخدر سایر کشور ها مورد تحقیق وارزیابی قرار گرفت در نهایت مسودۀ آن به تمام گروپ های کاری به منظور جمع آوری نظریات وپشنهادات شان ارسال گردید دیدگاه ها ونقطه نظرات مثبت ا عضایی گروپ های کاری در مسودۀ گنجانیده شده  ومستقیماً به تمام وزارت خانه ها وهمکاران بین الملی مربوطه جهت بررسی مجدد شان ارسال گردید . بعداً مسوده این ستراتیژی ، در کمیته ای فرعی مبارزه علیه مواد مخدر کابینه به بحث گذاشته شد وجهت کسب منظور ی به ریس جمهور پیشگش گردید .

     پروسه کلی ستراتیژی ملی کنترول مواد مخدر باانتشار امنیت ستراتیژی خاتمه نخواهد یافت ؛ بلکه پرگرمهای مفصلی از طریق کروپ های کاری که نخست به منظور تسوید ستراتیژی ملی کنترول مواد مخدر تشکیل گردیده اند ، تدوین خواهد شد . پرگرامهای مذکور فعالیت های خاصی که منظور پیشبرد ونظارت بر تطبیق به  کار خواهند رفت را معین وتاید خواهدکرد. به دین شکل ، این پرگرامها جاگزین پلان تطبیقی مبارزه علیه موادمخدر سال 1384 خواهد گردید وزارت مبارزه علیه مواد مخدر ، در همکاری با سایر وزارت خانه ها ی مربوطه ، این موضوع را در اواسط سال 1385 نهایی خواهد ساخت .

ارتباط استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر با سایر پالیسی های دولت

      موجودیت ستراتیژی ملی کنترول مواد مخدر ضرورت  رسیدگی به مسایل مرتب با امور مبارزه علیه مواد مخدر درسایر سیاست های حکومت را منتفی نمی کند . پالیسی مبارزه علیه مواد مخدر حکومت باید همچنان در متن یک پروسه وسیع تر باثبات سازی کشور تحقق یابد . اطمئنان از این که پالیسی مبارزه علیه مواد مخدر هماهنگ بوده ودر پلانها وستراتیژ های ملی در مرگز وولایات منحیث یک موضوع مشترک شامل است . بنابراین همان طوری که ایجاد فضای امن وتحت کنترول موثر حکومت به تسریع  اهنگ بازسازی وایجاد معیشت های دوامدار در دهات کمک خواهد نمود ، مختل ساختن ومحو شبکه های قاچاق وپایه های قدرت مسولین  آلوده به فساد نیز سهمی ارزنده ای در ایجاد چنین فضا ایفاء خواهد نمود . در عین زمان از بین بردن کشت کوکنار باید بطوری موثر بامساعی وسیع تر تحکیم ثبات وامحایی کشت کوکنار در نقاطی که معشیت های روستایی وجود دارد هماهنگ گردد .

بدین ملحوظ مسئله مبارزه علیه مواد مخدر بعنوان موضوع مشتر ک در ستراتیزی انکشاف ملی مؤقت افغانستان گنجانیده شده است جهت اطمنان از ارتباط ستراتیژی ملی کنترول مواد مخدر وسترا تیژی مؤقتی انکشافی ملی افغانستان (I- ANDS  )ریاست ستراتیژی انگشافی ملی جهت تاکید بر مسله مواد مخدر بعنوان هسته اصلی سیاست ها وپرگرمهای حکومت اشتراک ورزیده است .1

تطبیق نظارت وارزیابی ستراتیژی

     نقش وزارت مبارز ه علیه مواد مخدر

    تطبیق اجزای مختلف ستراتیژی ملی کنترول موادمخدر مسئله است که باید وزارت ها وارگانهای ذیربط در تطبیق پالیسی مواد مخدر به آن توجه کنند . میکانیزم عمومی نظارت وارزیابی از پشرفته ها در تطبیق ستراتیژ ی ملی کنترول مبارزه علیه موادمخدر وکزارش دهی از چگونگی پشرفت به ریس جمهور ، وولسی جرگه به فواصل منظم توسط مبارزه علیه مواد مخدر ارائه خواهد گردید . این صلاحیت در قانون مبارزه علیه مواد مخدر وزارت مبارزه علیه موا د مخدر تسوید شده است " وزارت مبارزه علیه مواد مخدر منحیث اداره رهبری کننده امور مبارزه علیه مواد مخدر ، مسولیت هماهنگی ،نظارت ،وارزیابی تطبیق احکام این قانون ستراتیژی ملی کنترول مواد مخدر در وزارت ها وادارات ذیربط به عهده دارد ".

      مبارزه علیه مواد مخدر تنها مسولیت وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نبوده ، بلکه مسولیت هر وزارت میباشد که فعالیت های ایشان قسما ً تاثیر در نتیجه نهای مبارزه علیه مواد مخدر داشته باشند . قانون مبارزه علیه مواد مخدر این مسولیت راواضیح میسازد : " وزارت مبارزه علیه مواد مخدر وارگانها وادرات دیگر در افغانستان بشمول وزارت امور داخله ، وزارت مالیه ، وزارت دفاع ملی وزارت امورخارجه ،وزارت حج واوقاف ،پلیس مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان ، پلیس ملی افغانستان وریاست امنیت ملی وظیفه دارند تا بایگ دیگر در پیشبرد وظایف شان همکاری وکمک نموده وفعالیت مربوط شان را هماهنگ سازند." 

      عین موضوع در مورد سازمان ها ی بین الملی وموسیسات بین الملی تمویل کننده دوجانبه صدق میکند . برای تطبیق سراتیژی ملی کنترول مواد مخدر ، لازم خواهد بود تا تمام وزارت خانه ها وهمکاران بین الملی زیرمورد تاثیر پرگرامهای کاری شان بروند و به مبارزه علیه مواد مخدر غور نمایند . 

سنجش پشرفت

      هدف از ستراتیژی ملی علیه مواد مخدر ایجاد اساس برای پشرفت قابل سنجش واندازه گیری قرض نیل به اهداف اولویت پالیسی است . تا اکنون حکومت میزان پشرفت در عمل کرد های مبارزه علیه مواد مخدر را دوبر ا بر میزان کاهش سالانه در سطح کشت کوکنار سنجش نموده است . نتیجه این سنجش مهم بوده است ومهم خواهد ماند . اما  این روند از نقایص  قابل توجه رنج می برند . تمر کز وتوجه صرف به سطوح کشت کوکنار وآگاهی چندان به ما راجع به دوام پذیری کاهش کشت کوکنار نمی دهد وپیچیده گی وتنوع کشت کوکنار از یک ولایت به ولایت دیگر ویا در داخل ولایت از یک محل به محل دیگر را نادیده می گیرد . بنابراین سنجش مذکور مشکلات مرتبط با کاهش های بسیار سریع یا ناهمگون د رسطح کشت که از طریق خوداری مردم  یا از طریق امحای کشت کوکنار را نشان نمی دهد . برعلاوه امکانات فعلی موجودیت ذخایر دوام دار در گدام ها گسترش مجدد تولید کوکنار ( حاصلات \ جریب ) در سال 1384 ، وبا در نظر داشت این حقیقت کاهش عرضه قیمت ها را بالامی برد پس کاهش کوتامدت از کاهش کوتامدت در سطح کشت کوکنار امکان ندارد  که بالای فعالیت های قاچاقچیان تاثیر منفی  نماید .

خطرات در راه موفقیت ستراتیژی ملی کنترول مواد مخدر

      کنترول خطرات مواجع با ستراتیژی حکومت وپشنها د اقدامات جهت رفع این خطرات  قبل از انکه تاثیر بر پالیسی ها ، برنامه ها وبودجه ها بگزارد ضروری است . خطرات انواع مختلف دارد . بعضی خطرات عمومی موفقیت تطبیق کامل ستراتیژی ملی کنترول مواد مخدر را تهدید می کنند وبرخی خطرات به یک ستون معین وحتی یگ پروگرام معین ارتباط میگرند  . مقابله با زیان خطرات به موجودیت منابع مالی وتخنیکی لازم ، به شمول تهیه بودجه وآموزش از سوی مؤسسات  بین المللی ویا به اجرا وتکمیل پروژه پرگرامهای دیگر ( غیر از برنامه های مبارزه علیه مواد مخدر ) وابسته خواهد بود . خطرات مربوط به ستراتیژی ملی کنترول مواد مخدر به انواع عمده ذیل تقسیم می گردد  :

 

     نا امنی سیاسی یا فزیکی

     فساد اداری

میزان تمویل بین المللی ، خصوصاً در فعالیت ها ی عمومی انکشافی وبازسازی

حمایت قوای ائتلاف بین المللی و آی  ساف   از روند تحکیم ثبات ، ریفورم سکتور امنیتی ومساعی در جهت مبارزه علیه مواد مخدر

عدم تشکیلات موثر جهت پلان گذاری وتخصص منابع در سطح ولایات وولسوالی ها به شمول اصلاحات قضایی ، اداری ،مالی ریفورم پلیس وپروسه خلع سلاح وملکی سازی

 تکرار وعدم هماهنگی در اجرآت وزارت خانه ها  وموسیسات بین المللی

کوتاهی در شامل ساختن مبارزه علیه مواد مخدر منحیث یگ امر مشترک درپالیسی های دیگر حکومت

     این عوامل باهم ویا هر کدام به تنهای ا زاجرای پالیسی های مبارزه علیه ومواد مخدر حکومت جلو گیری کرده می تواند . به طوری مثال اگر پیشرفت درکار ریفورم محابس صورت نگیرد ، آنگاه موثریت اقدامات انجام یافته در تعقیب محاکمه وحبس مجرمین به خطر می افتند . توانای  تطبیق ستراتیژی ملی کنترول مواد مخدر باوصف اینکه تاسیسات ذیربط در فعالیت های مبارزه علیه موادمخدر هیچ وظیفه ممکن در این مورد نداشته باشند تضعیف خواهدشد . به همین شکل ، اگر فساد اداری کماکان فراگیر باقی بماند آنگاه تطبیق ستراتیژی ملی کنترول مواد مخدر مشکل خواهد بود . وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به عنوان قسمت از کار بررسی  این ستراتیژی در سال 1386 ، بالای خطرات موصوف غور دقیق خواهد نمود وراه های را  برای کمیته کابینه فرعی مبارزه عیله مواد مخدر به منظور سنجش ورفع خطرات جستجو خواهند نمود  .

تاریخچه کوکنار در افغانستان

    کوکنار از قرنها در افغانستان رزع میگردید ، اما بعد از انقلاب ثور ،تعرض شوروی ، به تعقیب آن ظهور نیروهای مقاومت در برابر شوروی ومجاهدین  کشت کوکنار بطوری قابل توجه افزایش یافت . مجاهدین در اکثر اوقات ، دردهه شصت هجری شمسی ( هشتاد میلادی ) ، در مقابل نیروهای شوروی  جنگ های شدید مؤثر کردند . بسیاری ار نواحی روستایی تبدیل به منطقه جنگی گردید . جنگ ها سیستم های آبیاری راویران کرد ، چراگاهارا از مین مملو ساخت شهر را با خاک یکسان نمود سرک ها را پارچه پارچه گرد مکاتب را در هم کوبید ، واین در حال بود که تنظیم های مختلف افراد مجرب وتحصیل کرده را دست گیر شکنجه ، قتل و از کشور بیرون میکردند . نیم از مزاریع متروک افتادند ، و 70 فیصد از رمه ها از بین رفت . تولید  غله جات فی نفر از سال 1357 تا 1379 تا 45 فیصد کاهش نمود . مجموعاً یک پنجم کلی نفوس کشور مجبور به فرار به خار ج شدند . برعلاوه این جنگ ، جنگ به فروپاشی کامل تاسیسات دولتی ، خصوصاً در نواحی روستایی انجام شد .

      در طول دوران تجاوز شوروی زارعین به خاطر دوام ستراتیژی حفظ حیات شان ، به کشت کوکنار خصوصاً در نواحی دور دست  وکوهستانی  رو آوردند . تریاک یک منبع در آمد نسبتاً مطمئین وعمده برای زارعین فراهم می آورد . کوکنار به طوری عموم نسبت به دیگر محصولات عاید بیشتر ی در بر دارد . همچنان کوکنار در برابر هوای نامساعد مقاوم تر است . آفت های طبیعی عمده کمتر آنرا تهدید می کند ودارای ارزش نقدی بالا است . محصولات مشروع وقانونی ( مانند گندم ) بدون وجود گدام ، بازار یابی ، امکانات انتقال ونگهداری شده نمی توانند  ، واین در حالی است که خطر ازبین رفتن بسیار اندکی کوکنار راتهدید می کند ، انتقال آن آسان است ، درتمام طول سال قابل تبادله وتجارت است ، که این همه باعث می شود یک ذخیره پولی با اعتبار برای زارعین باشد فاصله زمانی میان کشت وبرداشت محصول ، مددت زمان نسبتاً کوتا  بین (شش ماه )  است ، از این رو زارعین میتوانند در یک فصل دوبار کشت کنند یا یک محصول دیگر . وبلاخره ، کوکنار به عنوان یک منبع مطمئین قرضه واعتبار در نواحی که یک سیستم مالی رسمی وجود ندارد مورد استفاده قرار میگرد .

     از آنجایکه عقب نشینی شوروی به صلح پایدار ، تاسیس مجدد اقتدار دولتی وعادی سازی شرایط اقتصادی نه انجامید زارعین برای زنده ماندن خویش به کشت کوکنار ادامه  دادند . تکالیف ومصائب ناشی از جنگ برمردم وارد شده بود فروپاشی ارزش های اجتماعی فرهنگی ، آسیب پذیری مهاجرین مقیم کمپ ها ودست رسی آسان به مواد مخدر به ازدیاد معتادین مواد مخدر مانند تریاک وهروئین انجامید .

      در عین زمان ، کوشش های کشورهای ترکیه ، ایران وپاکستان جهت کاهش تولیدات غیر قانونی باعث سعود قیمت تریاک گردید و قاچاقچیان را به طرف جستجوی  منابع جدید ماده خام سوق داد . شرایط آب وهوا در طول فصل برای پرورش کوکنار در سال های 71  - 1370 مخصوصاً مطلوب بود ، وبدین ترتیب همه چیز برای رشد بی سابقه  کشت کوکنا ر محیا شد . درسال 1357 ، 300 تن تریاک تولید شد . ده سال بعد ، معلومات موجود حاکی است که 23000  هکتار زمین کوکنار زرع گردید ، ومحصول  بالغ بر 750 تن  برداشت . در سال 1371 ساحه کشت کوکنار نسبت به سال 1370 ، 20 فیصد افزایش نشان میداد که بدین ترتیب 19،470  هکتار زمین به این منظور مورد استفاده قرار گرفته بود که در نتجه حاصل آن 640 تن تریاک حاصل آن  بود . یک سال بعد ، معلومات نشان دهندۀ آن است که ساحه مورد استفاده برای کشت کوکنار 8.3 فیصد افزایش یافته وبه 21،080 هکتا رزمین با محصول حاصله  675 تن تریاک بالغ گردید .

      شرایطی که در مدت زمان اشغال شوروی دهاقین را به طرف کشت کوکنار سوق داد در دوره طالبان به همان شکل باقی ماند . بین سالهای 1371 تا 1374 ، افغانستان 2200 تا 2400 تن تریاک در هر سال تولید می کرد . پول مواد مخدر به منظور خرید سلاح سبک وسنگین ، تادیه معاش عساکر ، مواد سوخت ، خوراک وغیره به مصرف میرسید  وطالبان در سال 1380 رسماً کشت کوکنار را ممنوع اعلام کردند . باآنکه کشت ممنوع شد ه بود  ، اما طالبان اقدام راجهت منع پروسس قاچاق ذخایر گدام های موجود نکردند اخذ مالیه از آن منبع بهتر عواید برای رژیم وتاجران که از آن حمایت می نمودند به شمار می رفت .

بعد از سقوط طالبان وآغاز دوره انتقالی افغانستان ، کشت کوکنار به طوری قابل توجه افزایش یافت .

این افزایش معلول چندین دلیل می باشد :

·  نخست : کشت کوکنار در  این مقطع زمانی ، رکن مهم ا زستراتیژی  کسب درا مداد هاقین ، اجتماعات مختلف وکارگران سیار تشکیل میداد .

·  وثانیاً : ممنوعیت وضع شده از سویی طالبان برکشت کوکنار ، منبع عایداتی بسیاری  از دهاقین و کارگران را از بین برده بود وبنابرآن فشار برای کشت مجدد  به هدف باز پرداخت قروض مربوط به تریاک شان را زیاد ساخت علاوه بران، ممنوعیت مذکور باعث سعود قیمت های تریاک ودر نتجه افزایش علاقه مندی به کشت کوکنار گردید .

·  ثالثاً : افزایش در مقدار گندم وکاهش متواتر در قیمت های آن باعث گردید که کشت کوکنا ر   نسبت به گذشته حتی بیشتر سود آور تر است . وبلاخره چون سقوط رژیم طالبان با فصل کشت کوکنار  مصادف بود بناً کشت کوکنار تسریع داده شد . دهاقین در فقدان هر گونه قدرت حکومتی از ماه میزان سال 1380 تا تاسیس اداره انتقالی در سال 1381 ، بدون هیچ مانع مزارع شان را میتوانستند ،کشت وسیع کوکنار  ودر اولین سال بعداز فروپاشی نظام طالبان ، در جنو ب ( هلمند ) درشرق ( ننگرهار) ودرشمال ( بدخشان ) از سرگرفته شد .

         ساختار تجارت مواد مخدر

       بازار تریاک در برگیرنده بازیگران گوناگون است ازخریداران کوچک متحرک گرفته تا  قاچاقچیان بزرگ . خریداران متحرک ، تریاک را مستقیماً از دهاقین در مزاریع شان خریداری کرده واحتمالاً به آنها قرضه ، ومواد ضروری میدهند وآنهارا مورد رهنمایی قرار میدهند . سود حاصل ازین کار اندک بوده ،که نشان میدهد ورود به بازار محدویت ندارد واینکه مبنای تبادله وتجارت رقابت است . دربازار های منطقوی ، صاحبان دکاکین معین از دهاقین خریداری میکند وسپس به مصرف کننده گان محلی ، لابراتوار ها ی مخفی ، تاجران عمده فروش ، ویا قاچاقچیان خارجی می فروشند . درنهایت خریداران بزرگ ، تاجران عمده قرار دارند که در طول سال به خریداری میپردازند وانتقال محموله مواد را به نواحی سرحدی ویا مستقیماً به خارج ترتیب میدهند . این دسته شامل تاجران کلان محدود میگردد که اغلب باهم پیوند خویشی ویا قبیله وی دارند .

      در گذشته ، فقدان زیربنای ترانسپورتی مصارف وخطرات زیاد( سرقت ،گروبان گیری محموله ها ویا زور گیری پاتک داران ) به دین معنی بود که بازار های تریاک کاملاً جدا ازهم انکشاف می یافتند .

در نتیجه ،بازار تریاک نسبتاً تکه تکه است . درسال 1380 ، سنجش قیمت های محلی آشکار ساخت که در بازار های شرقی ( ولایت ننگرهار ) یک ساختار معدودی فروشنده ورقابت اندک موجود است . قیمت ها در بازار های جنوب نشان میداد که ساختار بازار مرگز گریز ورقابتی است . بااین وصف ، به طوری عموم بازار ها نسبتاً رقابتی اند . وارد شدن به بازار وخروج از آن در ساحه تولید وقاچاق مواد مخدر ، هر دو کم هزینه ونسبتا آسان می باشد ، وشمار از افراد سهیم و رقم تغیرات بالا است . قابل یاد اوری است که بازار ها در حال تغییر وبررسی های ساختار آنها دوام دار می باشد قسمت عمده تریاک  تولید شده قبل از خروج از کشورها به هروئین ویا مرفین تبدیل می شود هر چند اخیراً پروسس بیشتر وبیشتر ی در خارج از افغانستان صورت میگرد . ضبط ودست گیری تریاک در سالهای 1381 -1383 نشان میدهد که تقریباً 71.5  %  محصول قبل از اینکه ازافغانستان صادر شود به مرفین وهروئین مبدل میگردد ، در حالیکه فیصدی متباقی آن به شکل تریاک به فروش می رسد . فابریکه های پروسس متعددی در نزدیک خطوط سرحدی که محصولات تریاک از انجا منتقل می شوند وجود دارند. مقادر زیادی تریاک ومرفین در مسیر کشور های همسایه افغانستان به هروهین تبدیل گردید ه ، از طریق کشور های بالکان ،بحیره سیاه ویا مدیترانه شرقی منتقل گردید ه ودربازار اروپای غربی به شکل هروئین خام به فروش میرسند . یکی از این مسیر ها قندهار  را از طریق زاهدان ، زابل وتربت جام به هرات وایران وصل کرده ، وسپس یا به بندر عباس د رکنار خلیج فارس میرسد ویا از طریق کرمان ، اصفهان وتبریز تا ترکیه ادامه می یابد . درسال 1380 ،  56% کلی موارد ضبط محموله های تریاک در کشور های همجوار افغانستان توسط ایران صورت گرفت . تاجکستان وقرغزستان نیز به کشور های پرسس ،گدام وترانزیت بزرگ تبدیل شده اند . به همین شکل ، انتقال محموله ها اکنون از طریق بندر تورغندی به ترکمنستان ، وداخل خا ک ایران یا از میان بحیره خذر به طرف قفقاذ تا ترکیه ویا به طرف شمال وخاک روسیه صورت میگرند . وبلاخره ، تریاک وهروهئین هنوز هم از طریق چمن پاکستان منتقل میگردد . پس از ورود به پاکستان ، محموله ها از میان خاک این کشور به داخل ایران گردیده واز طریق شمال عراق به اردن وبعدا به بازار های اروپا انتقال میابد یا از طریق کشور های خلیج به اروپا میرسد .

        بازار های تریاک در کشور به طرف  این مسیر های قاچاق گرایش دارند  . بازار های جنوب به ایران وپاکستان  در جنوب متصل اند ؛ بازار های شرق افغانستان به سمت شمال پاکستان ، وبازار های شمال افغانستان به جانب اسیا میانه گرایش دارند . 1

 

        نشانه مقدماتی کشت کوکنار در سال 2006 درافغانستان

      دولت افغانستان وسازمان ملل متحد نتایج سروی کشت کوکنار سال 2006 اعلام نمود  : 6 مارچ 2006 : وزارت مبارزه علیه مواد مخدر ودفتر مبارزه علیه مواد مخدر وجرایم سازمان ملل متحد ( UNODC  ) ، نتایج سروی عاجل بررسی راکه اخیراً در رابطه به کشت کوکنار 2006 درافغانستان صورت گرفت ، اعلام داشته است .

      سروی عاجل بررسی کشت کوکنار  از دسمبر سال 2005 جنوری 2006 مشترکا توسط وزارت مبارزه علیه مواد مخدر وجرایم سازمان ملل متحد UNODC   صورت گرفته است . هدف این سروی نشانه های سطوح ممکنه ای کشت  کوکنار در افغانستان را فراهم می نماید .

       نتایج بدست آمده سروی نشان میدهد کشت کوکنار در 13 ولایت کشور افزایش یافته درحالیکه در 16 ولایت به حالت قبلی ثابت ودر 3 ولایت کاهش صورت گرفته است .

      از جمله 13 ولایت که درآن کشت کوکنار افزایش یافته است ، 7 ولایت ان افزایش به سطح بلند را منعکس می سازد مانند  : ولایات هلمند ، غور ،ارزگان ،زابل ،ننگرهار ،لغمان وبدخشان . به استثنای ولایت هلمند ولایات دیگر مانندی ( کندهار ، فراه وبلخ ) که سال کذشته دارای سطح بلند کشت کوکنار بودند ، چنین نشان میدهد که سطح کشت کوکنار در این سه ولایت در سال 2006 نیز با همان سان ثابت باقی خواهد ماند . اکنون در سه ولایت ، نورستان، سمنگان وسرپل   کشت کوکنار کاهش یافته است .

       حبیب الله قادر ی ، وزیر مبارزه علیه مواد مخدر کفت :" اگرچه سروی عاجل بررسی ، افزایش کشت کوکنار را در شماری از ولایات پیش بینی می نماید، حایز اهمیت است تا تاثیر مثبت را که اداره موثر درجهت ایجاد ثبات وکاهش کشت کوکنار دارا می باشد یاد اور گردید". استراتیژی کنترول مواد مخدر که  طی کنفرانس لند ن به تاریخ 31 جنوری 2006  ارائه گردید ، تمام همکاران  که خواهان افغانستان عاری از پدیده کوکنار اند ، قادر نموده است تا  تلاش های شان را در راستایی کاهش انگیزهای کشت کوکنار جهت دهند . این راه است که ما پیش رو داریم  اگر واقعاً خواستار موفقیت خویش در جهت نجات کشور ما از این پدیده منفور باشیم .

      وی همچنان فرمود : " اکنو ن ما کمپاین ملی امحای کشت کوکنار را آغاز نموده ایم این اقدام هم اکنون نتایج خوب در بعضی از ولات داشته است . من معتقد هستم که با ادامه کمپاین وگذشت سال ، مامی توانیم تا ثیر آنرا روی کشت کوکنار درسایر محلات کشور مشاهده نمایم . طی چند هفته گذشته به صدها هکتار زمین ازکشت کوکنار پاک گردیده است ."

      سروی عاجل بررسی کشت کوکنار هر سال قبل از سروی کامل بررسی کشت کوکنار  که همه ساله در فصل خزان  نشر می گردد  ، صورت میگرد . در سروی نشرشده ماه نومبر سال 2005 ، دفتر مبارزه علیه مواد مخدر وجرایم سازمان ملل متحد  راپور دادکه مناطق کشت شده کوکنار در افغانستان نظر به سال 2004  بیست یک فیصد  کاهش نموده است . امسال توقع افزایش وجود دارد.

      دورویس بد نبرک ، نماینده دفتر  UNODC  میگوید " البته ما دررابطه به افزایش زرع کوکنار نگران هستیم ، مگر افزایش ما را بیشتر متعجب نمی سازد . نمی توان تاکید بیشتر ورزید  که مبارزه علیه مواد مخدر در روند طویل المدت می باشد . مبارزه علیه مواد مخدر که باید برمبنی روش انکشاف سرتاسری استوار باشد واین کار زمان طولانی را در بر میگرد  . چنین اقدام باید پیوسته با تنفیذ قانون  ، جهت تعقیب از کسانی که تجارت غیر قانونی مواد مخدر را کمک میکنند ، صورت گرفت . " تعداد زیاد فعالیت ها در این راستا آغاز گردیده است .

      گزارش سروی عاجل بررسی ، به جز ارقام در رابطه به وضعیت کشت کوکنار معلومات فراهم نموده وشرح کشت کوکنار را به سطح ولایات وولسولی ها ارایه می دارد . وهمچنان شاخص های دیگری مانند ، قیمت های تریاک ، زمان کشت وتاریخ های متوقع بهره بردای محصولات را درولایات نشان میدهد .

      سروی متذکره در بین ماه های دسمبر 2005 وجنوری 2006 صورت گرفت . که مبنی بر سروی های ساحوی بوده وتوسط 70 سروی کننده محلی در 469 قریه و266 ولسوالی در همه ولایات برراه ا انداخته شد  . کار جهت سروی کامل سالانه کشت کوکنار سال 2006 قبلاً اغاز گردیده است . 1

امریکا ومافیای مواد مخدر در افغانستان

      چندی قبل یکی از استادان پوهنتون کلفرنیا دریک سخنرانی های دانشگاهی به شوخی گفت : " به همه گان روشن است که افغانستان یکی از بزرکترین تولید کننده های مواد مخدر درجهان بوده ومیباشد واین شاید هم یکی از دلایل بسیار عمده در عقب اشغال افغانستان توسط امریکاباشد . زیرا درک ما از فلسفه امریکانیزم به ما ( امریکایی ها ایجازه نمی دهد که قبول کنیم کشور کوچک چون افغانستان ، بتواند یکی از " بزرکترین ها " باشد وما با این همه نیروی نظامی که داریم به تماشا بنشنیم . اکنون با اشغال افغانستان توانستیم که یکی دیگر از القاب " بزرکترین ها " در جهان را هرچند به شکل غیر مستقیم هم باشد ، بنام کشور مان بی افزایند ."

      جدا از شوخی این یک حقیت آشکار است که دولت امریکا نه تنها هیچ گامی جدی را به خاطر جلوگیری ا ززرع وقاچاق مواد مخدر درافغانستان برنداشته است ، بلکه دربسیاری موارد در راه نیل به اهداف خود به مافیایی مواد مخدر به شکل مستقیم وغیر مستقیم کمک کرده  است .

      بعد از حادثه بم گذاری در سفارتخانه های امریکا در کنیا وتانزانیا  در سال 1998 ، اداره استخبارا ت امریکا (سیا )وظیفه گرفت تا یک لیست مکمل را از پایگاه ها ی  نقاط مهم درافغانستان تهیه نموده برای یک بمبارتمان احتمالی ، در دسترس پنتاگون قرار دهد. زیادتر از 20 تا 25 مرگز تولید هروئین ، لابراتوار خانه های هروئین وذخایر مواد مخدر نیز شامل این لیست بود. بعد از حادثه 11 ستمبر 2001 ، زمانیکه امریکا تصمیم گرفت به افغانستان حمله کند ، لیست را که سیا سه سال قبل تهیه کرده بود بالای میز دونالدرامزفلد وزیر دفاع امریکا قرارداشت ، فقط تمام نقاط که با مواد مخدر ارتباط داشت از لیست کشیده شده بود جمز رایسن در کتاب تازه خود بنام " کشور جنگ STATE of WAR " می نویسد که پنتاگون استدلال میکرد : " که ما بخاطر مجادله با ترو ریزم به افغانستان حمله میکنیم ،نه برای مجادله با مواد مخدر ."  همچنان دونالدرامزفلد به جواب کالین پاول وزیر سابق خارجه امریکا دریکی از جلسات کابینه از ارتباط تروریزم با مافیایی مواد مخدر سخن رانده بود ،گفت "که فراموش نباید کرد که مجادله با مواد مخدر در افغانستان اسباب ناراحتی دوستان مارا ( جنگ سالاران ائتلاف شمال ) نیز فراهم می سازد. نه باید جبهه جدید در مقابل خود بکشایید . " شاید هم بدین ملحوظ ، آقای رامز فلد ، به قول بارنت روبین ،در ملاقات با جنگ سالاران وهروئین سالاران بی باکانه گفت " درصورت که درجنگ باطالبان با ما کمک کنید ،هیچ کس درقاچاق موا د مخدر به شما مداخله نخواهد کرد ."

      بعد از آغاز جنگ با طالبان ، به اثر تقاضای مکرر دولت انگلیس ، زیرا قسمت اغظم هروئین که در بازار های انگلیس خرید فروش می شود ا زمحصولات افغانستان است ، دولت امریکا به سیا وظیفه سپرد که راه های مجادله با راه های مخدر در افغانستان را بررسی کند . این امر با مخالفت سرسخت تیم های سیا که در داخل افغانستان فعالیت داشتند روبروشد . ( تیم های سیا که در داخل فعالیت داشته عبارت بودند از : تیم " الاشه شکن " در پنجشیر با فهیم  قانونی وداکتر عبدالله تیم " ستاره الفا " در مزار شریف با دوستم ، ( بعد ا یک قسمت این تیم با قومندان عطا پیوست وهم ،تیم " افرین " را به خودگرفت .) تیم پژواک با کرزی درارزگان ، تیم " دلتا " با کریم خلیلی در بامیان یک تیم  گمنام به رهبری یک جاسوس جوان سیا ، که اسماعیل خان محوقشنگ صحبت فارسی اش شده بود درهرات . آنها استدلال میگردند تاریخ سه دهه اخیر افغانستان نشان میدهد که هیچگاهی نمی توان ، هروئین سالاران ، قومندانان محلی وریس های قبیله را درافغانستان برای همیشه خرید ، فقط برای مدتی میتوان ارایه کرد . کوچکترین تغییر در روش امریکا در موردمواد مخدر باعث از بین رفتن اتحادیه امریکا  به مافیایی مواد مخدرکه به ملیون ها دالر به کرایه گرفته شده اند ، درد سری بزرگی برای امریکا خواهد بود آشکارا  است که افغانستان تحت اشغال امریکا از بزرکترین تولیدکننده های مواد مخدر در جهان است  ، وهمان طوری که اقای رامسفلد وعده داده است امریکا تا زمان که اتحادش به مافیایی مواد مخدر پابرجاست در راه حل مشکل تولید وقاچاق مواد مخدر در افغانستان مداخله نخواهد کرد .

راپور های زیادی و جودارد . که عساکر امریکایی در جریان بازرسی های امنیتی از کنار بسته های آماده به انتقال تریاک با بی تفاوتی عبور میکنند واطلاعات را که در موردمواد مخدر برای شان میرسد نادیده میگریند. به قول جمز رایسن یک از فسران امریکایی که مدتی در افغانستان وظیفه اجرا کرده  گفته است " روش امریکا در مجادله  با موادمخدر در عمل چیزی دیگری است. من خودم شخصاً با واحد مربوط خود هدایت دادم ، هرگاه که در زمان گشت زنی های امنیتی ، هروئین ویا تریاک پیداکنند ، کاملاً باید بی تفاوت باشند وطوری عمل کنند که انگار هیچ چیزی را ندیده اند. " خلاصه همان طوریکه اقای دبلیو مک کوی در کتاب بلند خود " سیاست هروئین : پیوند سیا درجرم تجارت جهانی مواد مخدر " می نگارد : جنگ پنهانی سیا دردهه 80 م به علیه کمونیزم درافغانستان باعث شد تا افغانستان واسیا میانه به بزرکترین تولید کننده اوپیوم  تبدیل شود . ملیو ن ها دالر به دست آمده تجارت هروئین منبع خوبی بود تا ملیشه های افغان را از نظر مادی درجنگ کمک کند واز باری سنگین سیا دراین مورد بکاهد " تا زمانیکه اتفاق امریکا وجنگ سالار درافغانسان پا برجاست ، هیچ امیدی در حل بحران مواد مخدر وجودنخواهد داشت . 1

 1 سایت انترنیت www.mcn.gov.af

1 سایت انترنیت www.mcn.gov.af

1 سایت انترنیت   www. Unodc. org

1 ماهنامه جهان نو شماره 27

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم اسفند ۱۳۸۶ساعت 7:41  توسط نجیب الله شفاهی   |